Tilgjengelighetserklæring for Min Kommune

Alle skal ha like muligheter til å bruke Min kommune. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere. Tjenesten er under kontinuerlig utvikling. Ved alle endringer i portalen er universell utforming og etterlevelse av WCAG-kravene sentralt. For tilgjengelighetserklæringer fra kommunene som viser innhold gjennom Min kommune henvises til kommunenes nettsted.

Tilgjengelighet av nettsiden

De fleste WCAG-kravene er oppfylt, og Min kommune følger tilgjengelighetsprinsippene i stor grad.

Disse punktene vil vi utbedre i nærmeste fremtid

  • Min kommune får stadig mer data, etter hvert som flere fagsystemer kan integreres med løsningen. Vi vil i den forbindelsen jobbe med konsekvent identifikasjon. "Faktura"-listevisning, "eiendommer"-listevisning og "skjema"-listevisning har noen mangler og divergerer litt fra "post fra kommunen". Vi vil utbedre dette, slik at navigering på disse listene blir like.
  • Faktura-siden har en del mangler på listevisningen. Metadataen blir ikke lest opp av skjermleser, så man vet ikke hvilken faktura man navigerer til når man navigerer gjennom listen.

Mer informasjon om hvordan vi jobber med å oppfylle WCAG-kravene finner du i WCAG-sjekklisten på Fiks-portalen.Sjekklisten oppdateres etter hvert som vi forbedrer nettsiden.

Hjelp oss til å bli bedre på universell utforming

Si gjerne fra hvis du opplever problemer med å bruke nettsiden, eller om det er noe annet vi kan gjøre for å bli bedre på universell utforming. Send oss en e-post: fiks@ks.no. Ta kontakt med kommunen hvis du trenger mer informasjon om hvordan kommunen jobber med universell utforming. Hvis innholdet som er produsert av (fylkes)kommune (for eksempel et brev fra en etat) ikke er universelt utformet, bør du ta kontakt med den (fylkes)kommunen som er ansvarlig for innholdet.

Du er nå på Min kommune - Tilgjengelighetserklæring