Personvernerklæring

Min.kommune.no er utarbeidet for norske kommuner av KS, kommunesektorens organisasjon. Tjenesten gir deg en oversikt over opplysninger disse kommunene har om deg som innbygger.

Kommunen er behandlingsansvarlig

Det er den enkelte kommune som har ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger på Min kommune. Dette kan du lese mer om i din kommunes personvernerklæring. Den finner du på kommunens hjemmeside.

Har du spørsmål?

Den enkelte kommune har et eget personvernombud. Dette ombudet kan hjelpe deg hvis du har spørsmål om innsyn, retting, sletting eller uthenting av informasjon om deg fra kommunens systemer. Du finner kontaktopplysninger til personvernombudet på kommunens nettside. Hvis du ikke finner det du leter etter hos din kommune, eller har spørsmål til KS som databehandler på din kommunes vegne, ta gjerne kontakt med oss på fiks@ks.no.

Du er nå på Min kommune - Personvernerklæring